Термография на сгради

Термовизионни камери.

Инфрачервената термография, също термовизия е метод за визуализация на даден обект чрез инфрачервените лъчи, които той излъчва, посредством специализирани прибори. Както следва от закона на Планк за абсолютно черно тяло, инфрачервената термография позволява виждането на предмети в условията на пълна липса на видима светлина.

Термографските / Термовизионни камери засичат инфрачервеното лъчение от електромагнитния спектър (с приблизителна дължина на вълната между 0,9 и 14 µm). Колкото по-висока е температурата на обекта, толкова по-голямо е излъчването от него. Инфрачервената термография намира широко приложение във военното дело и областта на сигурността. Други области, в които тя се прилага, са медицината, огнеборството и биологията.

Сензорите от типове CCD и CMOS, които се използват във фотоапаратите за видима светлина са чувствителни само към не-топлинната част на инфрачервения спектър, наричана близка инфрачервена област. Но не са чувствителни към средно- и дълго-вълнова инфрачервена области, използвани за инфрачервена термография.

Повечето камери за инфрачервена термография използват специализирани матрици (FPA, focal-plane array) от чувствителни към инфрачервеното (топлинно) лъчение елементи, разположени във фокалната равнина на обектива, които са способни да регистрират по-големи дължини на вълните (3-5 и 8-14 микрометра). Най-разпространените матрици са изработени на базата на полупроводници като InSb, InGaAs, HgCdTe. Най-новите технологии използват евтини и неохлаждани микроболометрични сензори. Техният растер е значително по-малък от този на съответните фотоапарати за видима светлина, най-често от 160×120 до 640×512 пиксела. Термографските / термовизионни камери са много по-скъпи от съответната фотографска апаратура. По-старите камери с болометри или по-чувствителните, като тази с InSb сензор, изискват криогенно охлаждане, напр. с миниатюрен охладител с цикъл на Стърлинг или с течен азот.

Използването на технологии за термично изобразяване в строителството

Термичната инспекция е ефективно средство за контрол на състоянието на сградите. Камерите са се превърнали в един от най-ценните инструменти за диагностициране на различни съоръжения. Термографската камера улеснява откриването, коригирането и отстраняването на проблеми, преди да причинят повреди и да изискват значителни разходи за ремонт.

Диагностичната инспекция на сградата с помощта на термовизионна камера помага за:

 • Визуализиране на загубата на енергия;
 • За откриване на дефекти на изолацията;
 • Намиране на източници на изпускане на въздух;
 • Откриване на влага в изолацията, покрива и стените както в вътрешната, така и във външната конструкция;
 • За откриване на мухъл и лошо изолирани зони;
 • Откриване на термични мостове;
 • Откриване на течове на вода в подови замазки и настилки;
 • Откриване на пробиви в тръбопроводи за топла вода;
 • За откриване на повредени конструкции;
 • Отчитане и контролиране на влажността на сгради;
 • За откриване на дефекти в тръбопроводи и централни отоплителни линии;
 • Откриване на неизправности на електрическо оборудване.

Термографските камери са идеален инструмент за откриване на дефекти в сградите, защото ви позволяват да видите неща, които не са видими за невъоръжено око. Изображението “ik” ви позволява да получите информация за проблемните области предварително. С помощта на термокамера за изображения можете да видите повечето дефекти със собствените си очи.

Изображението с точни данни за температурата дава на строителния специалист важна информация за състоянието на изолацията, проникване на влага, образуване на мухъл, както и дефектно електрическо оборудване, наличието на топлинни мостове и състоянието на системите отопление, вентилация и климатизация.

Термoвизионната камера е толкова ценен и многофункционален инструмент, че е просто невъзможно да се изброят всички приложения на него.

 

Инфрачервената термография е метод за визуализация на топлинните вълни излъчвани или отразявани от заобикалящата ни среда. Термографията позволява да се правят бързи анализи на еднофамилни къщи, жилищни и офис сгради за наличието на температурни аномалии свързани със следните проблеми:

Оценка на състоянието на сградите преди саниране:

Оценка на качеството на съществуващи топлоизолационннни системи:

Оценка на херметичността и качеството на монтажа на прозорци и окачени фасади:

Диагностика на течове в плоски покриви:

Диагностика на фасадни течове:

Диагностика на течове от покривни тераси и балкони:

Определяне на зони с въздушни течове:

Термографията успешно се използва и за диагностика на течове във водопроводни и канализационни системи, откриване на греещи връзки в електрическите табла и за оценка на отоплителни и климатични инсталации.

Термографска диагностика на еднофамилна къща

Термографска диагностика на еднофамилна къща

 

До сега никой не е построил перфектният имот. Въпросът е дефектите, които се откриват да са поносими и да търпят оправяне. 

На пръв поглед всичко е перфектно. Когато се погледне с термографската камерата обаче се вижда, че има проблем, а именно  наличие на влага. Това е така защото точно от северозападната страна  обикновенно идва дъжд и сняг. Понеже няма механична преграда за сняг и дъжд трябва да се положат специални смеси които да възпрепятстват навлизането на влага под мазилката. Необходимо е да се вземат мерки за отстраняването  на влагагата най-напред и след това да се възпрепядства навлизането на влагата повторно на същото място.

 От вън погледнато всичко е перфектно. Камерата обаче казва друго. На фотоснимката  е акцентирано върху червеният елипсовиден участък. Видимо той не се различава от останалата част, но в инфрачервената снимка ясно си личи синьото оцветяване под подпорната греда.  Това е наличието на влага под изолацията, която влиза точно в ъгъла между гредата и стената отгоре.

 Когато прочъчвате термографско обследване се убедете, че фирмата разполага със сертифициран специалист и още по-добре ако са лицензиран енергиен одитор по смисъла на закона за Енергийна Ефективност. Самоуките специалисти по Инфрачервена Термография могат да допуснат сериозни грешки при снемането и разчитането на термограмите, които да причинят  материални загуби.

Термографска диагностика на многофамилна жилищна сграда

ЗАГУБИ НА ТОПЛИНА ИЛИ СТУД

Инфрачервената термография е изключтелен метод за откриване на дефекти в топлоизолация като липсващи или неправилно поставени плоскости, ниско качество на материала,  качество на дюбелиране и др. Чрез термографския анализ е лесно да бъдат открити места където изтича или втича топъл или студен въздух. Същото се отнася за качеството на дограмата, вложения стъклопакет и уплътнението на отварящите се елементи.

Чрез заснемане на фасадата на сградата отвън, могат да бъдат определени жилищата, в които има включени радиатори за отопление.

Заснета е фасадата на панелен блок. Отвън ясно се виждат топлите петна от включени радиатори. Виден е ефектът от намаляване на топлинните загуби в резултат на поставяне на топлоизолация.


Влизане на студен въздух под первазите.


Изтичане на топъл въздух от входната врата.


Капандура, от която влиза студен въздух


Липсваща изолация на част от стената


Изтичане на топъл въздух от склад. Трябва да бъдат натегнати крепежните елементи за да се спре загубата на топлина.


Лошо поставена топлоизолация.


При определени условия е лесно да бъде
изобразено дюбелирането на топлоизолационните
платна от EPS