НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

Излезе от печат първото в България техническо "Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев.

„Бултермострой“ ЕООД изпълнява проект за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

Проект № BG16RFOP002-2.077-1673-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява в рамките на процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна про ...

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

"Пасивната къща няма минуси"

Д-р арх. Здравко Генчев: "Пасивната къща няма минуси", интервю за електронното списание passive-PLUS.com, февруари 2014 г. Библиотека ЕнЕфект в медиите Д-р арх. Здравко Генчев завършва архитектура в София и специализира последователно жилищна политика, жилищна архитектура и енергийна ефективност в Италия, Англия, Дания, САЩ и др. Ръководил е научноизследователс ...

Саниране на сградата и енергоспестяване

Саниране на сградата и енергоспестяване

Основни принципи за постигане на енергийна ефективност на сградите. При еднакви стайни температури и еднаква площ, топлинните загуби в сградите и съответно количество консумирана енергия за отопление, са различни. Топлинните загуби завися ...