Нискоенергийни сгради и пасивни къщи

Приемуществата на „Пасивната Къща” пред „нискоенергийната сграда” са по-високата икономическа рентабилност и комфорт на обитание.

Нискоенергийните сгради - стъпка към пасивните сгради
Нискоенергийните сгради - стъпка към пасивните сгради Автор / Източник: Пасивна Къща България ЕООД

Понятието „нискоенергийни сгради” има доста широк обхват.
Като се започне от сгради, при изграждането на които се влага по-дебела изолация и по-качествени прозорци, мине се през сгради, в които се изгражда вентилационна система с рекуперация и се стигне до сгради, в които се монтират термопомпи, фотоволтаици и т.н.

Пътищата и начините да се изгради една „нискоенергийна сграда” са много и често те се използват заедно, но общото при всички тях е, че потреблението на енергия за отопление при тях е значително по-ниска от действащите нормативни изисквания. Няма обаче дефинирана конкретна стойност, която да определи дали една сграда е „нискоенергийна”. Грубо се приема, че потреблението на енергия за отопление при „нискоенергийните сгради” не трябва да надхвърля 50  kWh/m2 за година.

Нискоенергийното строителство се е наложило във всички развити страни, поради големите си приемущества. То не само води до значителни икономии в потреблението на енергия за отопление, но създава значително по-добър комфорт и щади природата. Нормативните изисквания в тези страни постоянно нарастват, за да отговорят на новите по-високи критерии за комфорт, за опазване на околната среда и намаляване на емисиите на въглероден диоксид, а също така и за намаляване на потреблението на енергия за отопление, стремейки се да постигнат целите заложени в Европейската Директива 2020.

Концепцията за „Пасивната Къща” е логично продължение на идеята за „нискоенергийните сгради”, която обаче вече дефинира, обединява и определя конкретни критерии, при които се покриват изискванията на Стандарта за „Пасивната Къща”. Създаден през 1992г. от Д-р Волфганг Файст, основател и ръководител на Института за Пасивни Къщи в Дармщат, Германия, стандарта бързо навлиза в много други страни, като в момента вече има над 40 000 сгради, които отговарят на критериите на този водещ нискоенергиен стандарт.

Същественото, което отличава Стандарта за „Пасивната Къща” от „нискоенергийната сграда” е стремежа за максимално оползотворяване на топлината от слънцето и намаляването на потреблението на енергия за отопление под 15  kWh/m2 за година, чрез хармонична система от екипно проектиране (въздухонепроницаемост 0.6 -1ч, проектиране без термомостове) и използване основно на пасивни компоненти (U-стойности на обвивката под 0.15 W/m²K, U-стойности на прозорците и вратите под 0.85 W/m²K , ефективност на топлинната рекуперация на въздуха над 75%). В „Пасивната Къща” не се влага нищо по-различно от това, което се влага и в „нискоенергиините сгради”. При нея обаче сградата се третира като организъм, в който всички компоненти и детайли са взаимосвързани и подчинени на основната цел – постигане на потребление на енергия за отопление, със стойности, които да позволяват отоплението и охлаждането на сградата да се осъществява само чрез въздуха, без да е необходимо изграждането на отоплителна или охладителна инсталация.

Приемуществата на „Пасивната Къща” пред „нискоенергийната сграда” са по-високата икономическа рентабилност и комфорт на обитание, постигайки изключителна енергоефективност. Осъзнаването на тези приемущества ще доведе до бурно развитие на строителството по стандарта „Пасивна Къща” и у нас, както това става в много други европейски страни.

 

Пасивна къща в България с дограма от фирма Чех-Пласт ООД

Пасивната къща е строителен стандарт, който едновременно щади природата и е енергийно ефективен, комфортен и икономичен. Пасивната къща не е марка, а олицетворява една отворена строителна концепция, която се е доказала в практиката.

Името "пасивна" се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Пасивната къща е водещ стандарт по целия свят за спестяването на енергия в сградите. Този стандарт е най-високият и най-бързо развиващ се стандарт за енергийна ефективност в света, при който се постига съкращаване на потреблението на енергия до 90%. Това изключително ниско потребление на енергия се постига благодарение на добрата изолация, енергоефективните прозорци, въздухонепроницаемостта на сградната обвивка и контролираната вентилация на помещенията с възстановяване на енергията от отработения въздух.

Концепцията за пасивни сгради е разработена за първи път през 1991 г. в Дармщат, Германия, където се намира и Институтът за пасивни къщи "Passivehause Institut Darmstadt". По света има повече от 30 хиляди пасивни сгради като голямата част от тях са построени след 2000 г.

Първата пасивна къща със сертификат "Passivhaus Standart Plus", издаден от Passivehaus Institut Darmstadt в България и на Балканския полуостров се намира в с. Марково, област Пловдив. Проектът е съвместна разработка на екип с ръководители и изпълнители инж. Атанас Ставрев и инж. Николай Ставрев - мениджър на фирма "Оберон Концептбау".

Стандартът "Пасивна къща" задължава с употребата на висококачествени строителни материали и системи, което се отнася и до дограмата на сградата. Едно от основните изисквания за покриване на стандарта "Пасивната къща" е прозорците да са с U-стойности - ≤ 0.8 W/m2/K. Високите изисквания на стандарта за пасивна къща не затрудниха фирма Чех-Пласт ООД, която беше изпълнител на частта дограми при строителството на къщата в с. Марково и се справи успешно със задачата.

За изработката на дограмата са избрани профилите на немската фирма REHAU, система Geneo PHZ. Профилната система GENEO PHZ е сертифицирана за пасивни къщи, което е постигнато чрез вмъкването на термомодули и на специално средно уплътнение. GENEO PHZ е следващо подобрение на серия GENEO, която от енергийна гледна е най-добрата прозоречна система. Специалното на GENEO е високотехнологичният материал RAU-FIPRO. Това е многослоен влакнест материал, който придава максимална стабилност на профила. Стоманената армировка, която принципно е необходима за осигуряване на стабилност, отпада в 90% от приложенията. По този начин GENEO гарантира най-добрите стойности за топлоизолация, тъй като липсата на стомана води до отпадане на термичните мостове. Отличителното на системата Geneo PHZ е коефициентът на топлоизолация, който е Uf до 0,79 W/m²K. Важно е да се отбележи, че прозорците от профилите GENEO отговарят отлично не само на изискванията за топлоизолация, но и на изискванията за статика и херметичност.

За нуждите на пасивната къща в с. Марково Чех-Пласт ООД достави и монтира по южната фасада слънцезащити на чешката фирма ŽALUZIE NEVA s.r.o. За по-голямо удобство на потребителя е монтирана станция за слънце и вятър. Задвижването се осъществява посредством мотори и дистанционно. Монтирането на слънцезащити е задължително с цел избягване на прегряването на помещението през летните месеци.

За в бъдеще може да си пожелаем пасивните къщи, които са нещо обичайно за развитите европейски държави, да имат бъдеще и тук, в България.

 

Информацията е предоставена от фирма "Чех-Пласт" ООД.