Конструктивни детайли

В България поне веднъж всеки e стигнал до заключението, че няма нищо по-лесно от правене на външна топлоизолация. Пазарът предлага добър избор основни изолационни и крепежни материали, а изобилието от най-различни по вид, структура и цвят декоративни мазилки е още по-голямо. Технологията за закрепване на изолацията не е сложна. Всичко това би било вярно, ако не се вземе предвид, че фасадите имат много вътрешни или изпъкнали ръбове, отвори за прозорци и врати, че изолацията трябва да се подпре отдолу и затвори в горния край и отстрани. За всеки от тези детайли има конструктивни решения, като всички те се базират на специално разработени за целта метални и по-рядко пластмасови профили.Разнообразието е твърде голямо и затова тук ще покажем само няколко примера на типични конструкции, изпълнени с профили на немската фирма PROTEKTOR. Ако използвате готова топлоизолационна система, от самия доставчик трябва да поискате в комплект и всички необходими профили. Поне реномираните фирми трябва да бъдат в състояние да сторят това.
На сх. 1 е показано изпълнението на топлоизолация на външен зид. Укрепването на изпъкналия ръб е направено само с армировъчна мрежа, като на критичните места се препоръчва да се полага в два ката. На сх. 2 се вижда изпълнение на топлоизолацията в областта на цокъла. Вижда се вертикалната и хоризонтална (под неносещия тухлен зид) хидроизолация. Топлоизолацията на стените е изпълнена с плочи експанридан полистирол EPS-F, а за изолация в областта на цокъла и основите са използвани плочи екструдиран полистирол XPS.

 

 


Показаните на останалите фигури конструктивни решения могат да бъдат разделени на няколко групи.

◊ Профили, върху които ляга първият ред на изолационните плочи (сх. 3). Изработват се от алуминий или неръждаема стомана, като в известна степен изпълняват и носещи функции, но по-важното е, че затварят и оформят долния край на цялата изолираща система. Стандартно се предлагат за дебелини на изолацията от 30 до 160 mm. Закрепват се към зида с дюбели. Има и разновидност с изрязан клиновиден отвор, който позволява профилът да се сгъне на 90° за оформяне на изпъкнали ъгли.

◊ Профили за завършване и затваряне на изолацията отгоре и отстрани (сх. 4 и 5). Профилът на сх. 9 се използва при къщи с дървена конструкция на покрива. Той едновременно покрива изолацията на стената и същевременно позволява добро проветряване на изолацията под керемидите.

◊ Капкоотделящи профили (сх. 6, 7 и 8). Те способстват за оттичане на водните капки, без да позволяват подлизване на водата и мокрене на мазилката под тях. Такива профили се поставят в долния край на изолацията, над цокъла или при прекъсване на изолацията над отвори за прозорци. Както се вижда от схемите, има модели, които се вграждат самостоятелно в армираната шпакловка, а други се окачат върху носещ профил от предната група.

◊ Профили за разширителни фуги (сх. 10 и 11). Изолиращата система, съставена от няколко пласта материали с различни коефициенти на термично разширение, непрекъснато се свива и разширява в зависимост от температурните промени. За да не се напука и наруши сцеплението между отделните пластове, трябва да се оставят разширителни фуги за компенсиране промяната в размерите. Тук са показани изпълнения на такива фуги в краищата и примерно в средата на топлоизолационна конструкция. Предназначението на профилите е да затварят и възпрепятстват проникването на вода във фугите, като същевременно не пречат на движението на двете съседни полета в изолацията. При фуга с широчина 50 mm възможностите за компенсиране са в границите +10/–6 mm.

◊ Профили за оформяне и защита на ръбовете (сх. 12, 13 и 14). Разнообразието от алуминиеви, пластмасови или от неръждаема стоманена ламарина профили е най-голямо. Най-същественото конструктивно различие е, че при едните профилът бива изцяло скрит под мазилката, докато другите имат заоблен, покрит с PVC декоративен кант, който остава видим.

◊ Използват се и профили, предназначени за оформяне на отворите около прозорците.