Сертификати

Референция от РЬОФИКС ЕООД

РЕФЕРЕНЦИЯ от Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

Удостоверение от Камара на Строителите в България за 1, 4  и 5 категория строежи

Сетрификат Коректна фирма

Референции за отлично изпълнение на обекти от ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Референции за отлично изпълнение на обекти от ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Сертификат ISO 9001 2008

7. Сертификат ISO 14001 2004

Удостоверение от Централния професионален регистър на КСБ за изпълнение  на строежи ПЪРВА ГРУПА - от ПЪРВА до ПЕТА категория

Удостоверение от Централния професионален регистър на КСБ за изпълнение на строежи ПЕТА ГРУПА - определените видове СМР