Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

01/01/2022

Излезе от печат първото в България техническо "Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев.